Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 45 minut temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 4 dni temu
MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA


Szanowni Państwo, do 6 stycznia 2018 r. trwają zapisy na Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Moduł rusza od stycznia 2018 r. i jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką, filologia polska, informatyka oraz dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunkach: filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką, filologia – sp. język rosyjski w biznesie z translatoryką filologia polska, chemia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, biologia, matematyka.

Studenci studiów I stopnia mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).
Studenci studiów II stopnia mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (do szkoły średniej jeśli  uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; albo do szkoły podstawowej i szkoły średniej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia).
Zapraszamy do udziału w module. Szczegółowe informacje na temat wymagań i studiowania na module znajdują się na stronie głównej UPH, w zakładce Studenci, w zakładce Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Tel. kont. w sprawie zapisów na moduł 600 396 814.


UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:
- „Psychologia”,
- „Ekologia społeczna w dobie globalizacji”,
- „Naukowe podstawy zdrowia i urody”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Bezpieczne finanse”,
- „Chór akademicki”,
- „ABC finansów”,
- „E-kultura w XXI wieku”


muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Produkty roślinne dla zdrowia i urody”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”,
- „Chór akademicki II”,
- „Prawne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej”,
- „Historia mediów po ludzku, czyli od jaskini do smartfona”,
- „Pisarki polskie- kobiece ja w sztuce”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.


UWAGA STUDENCI
Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 5),
2. Rolnictwo (sem. 3),
3. Dietetyka (sem. 3),
4. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 5)
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
5. Filologia – sp. język rosyjski w biznesie (sem. 5),
6. Filologia – sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi, sp. język angielski w biznesie z translatoryką (sem. 5) – do realizacji dwa przedmioty
7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 3),
8. Historia (sem. 5),
9. Matematyka (sem. 5),
10. Informatyka (sem. 3),
11. Administracja (sem. 5),
12.Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 3),
2. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
3. Rolnictwo (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Zootechnika (sem. 2),
6. Filologia (sem. 3) - do realizacji dwa przedmioty,
7. Filologia polska (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty,
8. Historia (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),
10. Chemia (sem. 3),
11. Matematyka (sem. 3),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (studenci kierunków: filologia, filologia polska – wybierają dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.