Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 1 godz. 31 min. temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 146 dni temu

Dnia 25.04.2017 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich zainteresowanych.

Rejestracja trwa do dn. 18.05.2017.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 50 zł. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 145 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Termin egzaminu 02.06.2017 r. (piątek)
Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.
Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30

UWAGA : liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.

Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:
- „Psychologia”,
- „Ekologia społeczna w dobie globalizacji”,
- „Prawo w komunikacji społecznej”,
- „Teoria i praktyka rynku pracy”,
- „Bezpieczne finanse”,
- „Rola nauki i kultury w zachowaniu polskości w okresie zaborów”,
- „ABC finansów”,
- „E-kultura w XXI wieku”

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- „Technologia innowacji”,
- „Synergia w zespołach i organizacjach”,
- „Droga do wiedzy”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Antyczne dziedzictwo Europy”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”,
- „Chór akademicki II”,
- „Pisarki polskie- kobiece ja w sztuce”,
- „Przeciwdziałanie korupcji”

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W dniach 16.02-18.02. 2017 r. odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowego styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Planowany rozkład grup znajduje się tutaj. Grupy podzielone zostały na męskie oraz żeńskie. Prosimy o zapisanie się do odpowiednich grup.

W pierwszej turze zapisów grupy s dedykowane poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy wtorkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Humanistycznego, grupy środowe dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego i studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.
Spotkanie organizacyjne osób, które zapiszą się na zajęcia z jazdy konnej odbędzie się 27 lutego o godzinie 17:00 w w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia” w czwartki o godz.8.00 -9.30 w Auli Instytutu Biologii ul. Prusa 12, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!

We wtorek (07.02.2017) o godz 20:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziane do realizacji przedmioty ogólnouczelniane, z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 2),
2. Gospodarka przestrzenna (sem. 2) - do realizacji dwa przedmioty,
3. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2) i (sem. 4)
4. Rolnictwo (sem. 2),
5. Turystyka i rekreacja (sem. 4) - do realizacji dwa przedmioty,
6. Zootechnika (sem. 2) i (sem. 4)
7. Dietetyka (sem. 2),
8. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 2),
9. Ratownictwo medyczne (sem. 2)
10. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
11. Historia (sem. 2),
12. Filologia polska (sem. 6)
13. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 2),
14. Pedagogika (sem. 6) - do realizacji dwa przedmioty,
15. Administracja (sem. 4),
16. Logistyka (sem. 4) i (sem. 6),
17. Zarządzanie (sem. 2),
18. Matematyka (sem. 4),
19. Informatyka (sem. 2),

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziane do realizacji przedmioty ogólnouczelniane, z następujących kierunków studiów:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 3),
2. Rolnictwo (sem. 2),
3. Dietetyka (sem. 2),
4. Zootechnika (sem. 3),
5. Bezpieczeństwo narodowe (sem.2) - do realizacji dwa przedmioty,
6. Historia (sem. 2)
7. Pedagogika (sem.4) - do realizacji dwa przedmioty,
8. Administracja (sem. 4) - do realizacji dwa przedmioty,
9. Zarządzanie (sem. 2),
10. Chemia (sem. 4),
11. Matematyka (sem. 4),

Zapisy trwają do 15 lutego 2017 r.

UWAGA, WAŻNE!

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.


Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela !


W roku akademickim 2016/17 uruchomiony został moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunków: bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką i matematyka, którzy zarejestrowali się w systemie usos i złożyli do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student posiada) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmują kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Moduł dla studentów studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/17 nie będzie uruchomiony z uwagi na zbyt małą liczbę zainteresowanych.

Rozkład zajęć w/w modułu znajduje się w na stronie http://www.uph.edu.pl w zakładce Studenci / Sprawy studenckie/Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
STUDENCI !!

RUSZAJĄ ZAJĘCIA NA MODULE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO!!

1) Podstawy pedagogiki – wykład 45 godz.
29 listopada 2016 r., wtorek godz. 17.00 – 20.00, s. 1.8

2) Podstawy psychologii – wykład 45 godz.,
30 listopada 2016 r., środa godz. 17.00 – 20.00, s. 1.9,

Pozostałe terminy zajęć zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu
MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Informujemy, że zapisy na „Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” zostały przedłużone do 27.11.2016 Informacje na temat modułu można znaleźć tutaj.

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plDnia 12.10.2016 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów I roku studiów pierwszego stopnia, którzy chcieliby zostać zwolnieni z lektoratu jęz. angielskiego z końcową oceną „bardzo dobry”. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie uzyskanie wyniku B2 oraz dla studentów zamierzających wziąć udział w programie ERASMUS+ (uzyskanie co najmniej wyniku B1).

Rejestracja trwa do dn. 27.10.2016.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Termin egzaminu 18.11.2016 r. (piątek)
Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.
Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30

UWAGA : liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50. Jeśli będzie więcej chętnych to w takim przypadku będzie możliwość zarejestrowania się do kolejnej grupy, dla której egzamin odbędzie się 25.11.2016 r. (w miejscu i godzinie jak wyżej).

Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).


UWAGA STUDENCI!

Dziś uruchomiona została druga tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia.

Osoby, które się jeszcze nie zapisały proszone są o dokonanie zapisu.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


W dniach 30.09 - 2.10.2016r odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Studenci studiów stacjonarnych II roku – II stopnia (oprócz Rolnictwa, Zootechniki, Bioinżynierii produkcji żywności oraz Informatyki) oraz studenci I roku II stopnia (kierunek Rolnictwo, Zootechnika, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Informatyka) otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod dresem:https://zapisy.uph.edu.pl

Planowany rozkład grup znajduje się tutaj. Grupy podzielone zostały na męskie i żeńskie. Prosimy o zapisanie się do odpowiednich grup.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym Wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy wtorkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Humanistycznego. Grupy środowe- dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych . Czwartkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Wydziału Przyrodniczego.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej.
Zapisy na zajęcia z jazdy konnej odbędą się w dniu 4.10.2016r o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia”, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.UWAGA STUDENCI!

W poniedziałek (19.09.2016) o godz 08:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 5),
2. Rolnictwo (sem. 3),
3. Dietetyka (sem. 3),
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
5. Filologia (sem. 5),
6. Filologia polska (sem. 5),
7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 3),
8. Matematyka (sem. 5),
9. Informatyka (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 3),
2. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
3. Rolnictwo (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Zootechnika (sem. 2),
6. Filologia (sem. 3) - do realizacji dwa przedmioty,
7. Filologia polska (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty,
8. Historia (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),
10. Chemia (sem. 3),
11. Matematyka (sem. 3),
12. Informatyka (sem. 2) – do realizacji dwa przedmioty,

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (studenci kierunków: filologia, filologia polska, informatyka – wybierają dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 30 września 2016 r. Termin zapisów wydłużony został do 03.10.2016
1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.


Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!

Możliwe jest ponowne zapisywanie się na przedmioty ogólnouczelniane przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!


W sobotę (13.02) rozpocznie się II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmiot: „Prawo w komunikacji społecznej” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Kino mistrzów w kulturze współczesnej: od Bergmana do Hasa”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Chór akademicki II”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Szczegółowe informacje w systemie UL przez który zapisy są prowadzone znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


W dniach 10 - 12.02.2016r. odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem:https://zapisy.uph.edu.pl

Obowiązuje podział na grupy żeńskie i męskie. Z terminami zajęć i rodzajami grup można się zapoznać na planie przedmiotu , który znajduje się tutaj. (Po kliknięciu na obszar obrazujący daną grupę uzyskamy więcej szczegółów na jej temat).

Wszyscy studenci pierwszego stopnia drugiego semestru otrzymali po jednym żetonie umożliwiającym zapis na zajęcia. Proszę sprawdzić, czy takowe żetony Państwo posiadają.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy poniedziałkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Grupy wtorkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego. Czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Grupy piątkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej.
Zapisy na zajęcia z jazdy konnej odbędą się w dniu 16.02.2016 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia” w środę o godz. 15.30-17.00 w Auli Instytutu Biologii ul. Prusa 12, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!

Dziś (26.01.2016) o godz 18:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 2),
2. Dietetyka (sem 2),
3. Gospodarka przestrzenna (sem 2) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
4. Rolnictwo (sem 2),
5. Turystyka i rekreacja (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
6. Zootechnika (sem 2), (sem 4),
7. Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa (sem 6),
8. Analityka z diagnostyką molekularną (sem 2),
9. Bioinżynieria produkcji żywności (sem 2),
10. Ratownictwo medyczne (sem 2),
11. Chemia (sem 2),
12. Informatyka (sem 2),
13. Matematyka (sem 4),
14. Administracja (sem 4),
15. Logistyka (sem 4), (sem 6),
16. Zarządzanie (sem 2),
17. Filologia polska (sem 6) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
18. Historia (sem 2),
19. Pedagogika (sem 6) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
20. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
21. Filologia, specjalność język rosyjski w biznesie (sem 2),
22. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem 2),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunki: gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, pedagogika, filologia polska – wybór dwóch przedmiotów)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 2),
2. Dietetyka (sem. 2),
3. Matematyka (sem 4),
4. Administracja (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
5. Zarządzanie (sem. 2),
6. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
7. Filologia, specjalność język rosyjski w biznesie (sem. 2),
8. Historia (sem. 2),
9. Pedagogika (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim.
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika – wybór dwóch przedmiotów)

Zapisy trwają do 10 lutego 2016 r.
1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach Erasmus+ 2016/2017
Wymagany TOEIC


Dnia 21 listopada 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla studentów, którzy będąsię ubiegać o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim2016/2017.

Jednym z wymaganych dokumentów rekrutacyjnych jest zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Studenci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu mogą przystąpić do egzaminu TOEIC na naszej uczelni i tym samym uzyskać potwierdzenie swojej znajomości języka angielskiego.

Brak wymaganego potwierdzenia znajomości języka angielskiego dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazdy do uczelni, w których jest on językiem wykładowym.

Sesję egzaminacyjną zaplanowano na 15.01.2016 r.

Rejestrcja na powyższą sesję będzie prowadzona od 21.11.2015 r.do 18.12.2015 r.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin. Po otrzymaniu wyniku, zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Egzamin odbędzie się w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Studium Języków Obcych UPH
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Trwa rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dnia 15 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem Sekcji Sportowych zawierających wytyczne dotyczące przystąpienia do zajęć rekreacyjno- sportowych, który dostępny jest na stronie http://www.csir.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo w zajęciach ( 2 razy w tygodniu) wynosi 150 złotych za semestr. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na wybraną formę zajęć i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę można wnieść w formie 3 rat po 50 złotych. Pierwszą z rat należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy uczestników zajęć.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminem Sekcji Sportowej oraz potwierdzeniem zapoznania się .

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu. Powołanie każdej grupy rekreacyjno- sportowej uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELAModuł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: historia, bezpieczeństwo narodowe, filologia sp. anglistyka, administracja, zarządzanie, dietetyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (III i IV etapie edukacyjnym, tj. do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej jeśli uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; II, III i IV etapie edukacyjnym, tj. , do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia; w przypadku dietetyki, zarządzania i administracji – wyłącznie na IV etapie edukacyjnym, tj. do szkoły ponadgimnazjalnej).

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany odpłatnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów.

Student zainteresowany modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestruje się w systemie USOS w terminie od 12.10.2015 r. do 18.10.2015 r. oraz składa równocześnie w wyznaczonym terminie do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł z zaznaczeniem w treści na jaki etap lub etapy edukacyjne chce zdobyć uprawnienia, wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student zdobył i posiada, w celu ich potwierdzenia) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmuje kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2015 Rektora UPH z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016. Zgodnie z zarządzeniem, odpłatność wynosi 150 zł za każdy jednosemestralny kurs (przedmiot). Przedmioty realizowane na module zależą od wariantu kształcenia. Planowy termin rozpoczęcia zajęć na module – ostatni tydzień października.

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Kontakt w sprawie zapisów na moduł:
dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
środa: 12.00 - 13.00, p. 1.56
e-mail: sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 46 (kontakt w podanych godzinach)

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Dnia 8 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dn.11 października 2015. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo wynosi 150 złotych ( za semestr) . Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!

Trwa trzecia tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia.

Osoby, które się jeszcze nie zapisały proszone są o dokonanie zapisu.

UWAGA STUDENCI!Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Środowisko a działalność człowieka”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Zwyczaje akademickie i dobre maniery”,
- „Edukacja środowiskowa”,
- „Agroenergetyka”,
- „Historia odkryć naukowych”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Prawa człowieka”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Biblia – źródło kultury”,
- „Antyczne dziedzictwo Europy”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Chór akademicki II”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.


UWAGA STUDENCI!


W dniach 26 - 27 września 2014 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali.

Osoby, które zapiszą się na jazdę konną, będą musiały uzgodnić terminy zajęć z kierownikiem ośrodka jeździeckiego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 06.10.2015 o godzinie 17:00 w budynku Ośrodku Jeździeckiego ul. Kazimierzowska 3.

Osoby, które zapiszą się na zdrowy styl życia, muszą złożyć odpowiednie zaświadczenie w dziekanacie.UWAGA STUDENCI!

W dniu jutrzejszym (25.09.2015) o godzinie 12:00 dla studentów I stopnia i o godzinie 11:00 dla studentów II stopnia rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 5),
2. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
3. Historia (sem. 3),
4. Matematyka (sem. 5),
5. Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
2. Rolnictwo (sem. 2),
3. Filologia (sem. 3),
4. Filologia polska (sem. 3),
5. Historia (sem. 3),
6. Zarządzanie (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
7. Matematyka (sem. 3),
8. Informatyka (sem 2),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunek zarządzanie – wybiera dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 4 października 2015 r. i realizowane są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Uwaga Studenci!!!


Dnia 27 kwietnia 2015 roku od godziny 15:00 rozpoczynają się rejestracje na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów UPH. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Terminy egzaminów TOEIC w roku akademickim 2014/15:

22.05.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Termin zakończenia rejestracji 07.05.2015.

29.05.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych. Termin zakończenia rejestracji 14.05.2015.

12.06.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Termin zakończenia rejestracji 28.05.2015.

26.06.2015 - egzamin dla studentów Wydziału Humanistycznego. Termin zakończenia rejestracji 11.06.2015.


Wszystkie egzaminy odbędą się w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

UWAGA STUDENCI!

Dziś (02.03.2015) o godz.17:00 uruchomiona zostanie kolejna tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz pierwszego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość zapisu na przedmioty z listy.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI DRUGIEGO STOPNIA!

Uruchomiona została III tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Materiały XXI wieku”, „Antyczne dziedzictwo Europy”, „Życie wśród polimerów”, „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej”, "Chemia żywności - interesująco i prosto" muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

UWAGA!


Zakończyła się pierwsza tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego.
W środę (25.02) o godz. 20:00 rozpocznie się druga tura rejestracji, która umożliwi zapisanie się osobom jeszcze niezarejestrowanym na zajęcia z WF'u lub dokonanie korekty zapisu z poprzedniej tury.UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Rola nauki i kultury w zachowaniu polskości w okresie zaborów” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Materiały XXI wieku”, „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”, „Antyczne dziedzictwo Europy”, „Życie wśród polimerów”, „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

UWAGA STUDENCI!


Dnia 16 lutego o godzinie 20:00 rozpoczną się zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego. Planowany rozkład grup znajduje się tutaj. Grupy oznaczone CWM to grupy męskie, CWK to grupy żeńskie. Prosimy o zapisanie się do odpowiednich grup.

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych otrzymali po jednym żetonie umożliwiającym zapis na zajęcia. Proszę sprawdzić, czy takowe żetony Państwo posiadają.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy poniedziałkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Grupy wtorkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego. Czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Grupy piątkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej. Zapisy na te zajęcia będą możliwe na spotkaniu na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 24 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Kazimierzowskiej 3.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!

W dniu dzisiejszym (04.02.2015) o godzinie 17:00 dla studentów I stopnia i o godzinie 20:30 dla studentów II stopnia rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany- dotyczy następujących kierunków studiów:

1. Gospodarka przestrzenna (I rok)
2. Rolnictwo (I rok)
3. Turystyka i rekreacja – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (II rok studiów)
4. Dietetyka (I rok)
5. Zootechnika (II rok)
6. Filologia (I i II rok)
7. Filologia polska - do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (III rok)
8. Bezpieczeństwo narodowe (I rok)
9. Pedagogika – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (III rok studiów)
10. Administracja (II rok)
11. Logistyka (II i III rok)
12. Zarządzanie (I rok)
13. Chemia (I rok)
14. Matematyka (II rok)
15. Informatyka (I rok)
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (I rok)
2. Dietetyka (I rok)
3. Rolnictwo, (1 sem. od lutego 2015)
4. Zootechnika (1 sem. Od lutego 2015 i 3 sem od lutego 2015)
5. Bioinżynieria produkcji żywności (1 sem. od lutego 2015)
6. Bezpieczeństwo narodowe – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (I rok),
7. Filologia (I rok)
8. Filologia polska (I i II rok)
9. Pedagogika – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (II rok)
10. Administracja – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim (II rok)
11. Matematyka (II rok)
12. Informatyka (sem 3)
13. Chemia (I rok)
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Zapisy trwają do 15 lutego 2015 r. i realizowane są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.


MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA


Ostateczny termin rejestracji do 11 listopada 2014 r., złożenia podań i oświadczeń do właściwych dziekanatów upływa dnia 12 listopada 2014 r.

Kontakt w sprawie zapisów na moduł:

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rekotra ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

środa: 13.00 - 14.00, p. 1.56
czwartek: 11.30 - 13.00, p. 1.56
e-mail:sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 46 (kontakt w podanych godzinach)
MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA!

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia.

Studenci zainteresowani modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestrują się w systemie UL (https://zapisy.uph.edu.pl). Rejestracja zaczyna się dziś (20.10.2014) o godz. 16:00

Studenci studiów I stopnia (kierunków: historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. anglistyka, filologia sp. germanistyka (tylko st. stacjonarne), filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: filologia sp. anglistyka, historia, administracja, zarządzanie, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (II, III i IV etapie edukacyjnym, w zależności od studiowanego kierunku i posiadanych uprawnień ze studiów I stopnia).


UWAGA!


RUSZYŁA OSTATNIA TURA ZAPISÓW I KOREKT NA ZAJĘCIA WF(od środy 8.10.2014-godz.12.00 do soboty 23.59) WRAZ Z GIEŁDĄ.UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Chór akademicki”, „Bezpieczne finanse”, „Rola nauki i kultury w zachowaniu polskości w okresie zaborów”, „Filozofia” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty: „Kultura europejska XVIII-XX w.”, „Synergia w zespołach i organizacjach”, „Prawa człowieka”, „Materiały XXI wieku”, „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”, „Biblia – źródło kultury”, „Muzyka w kulturze”, „Kino mistrzów w kulturze współczesnej: od Bergmana do Hasa” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Uwaga studenci!

W roku akademickim 2014/2015 wszystkie zajęcia z WF będą realizowane do godz. 15:30 i nie będzie grup popołudniowych tzw. specjalistycznych.

 
UWAGA STUDENCI !


W dniu jutrzejszym (26.09.2014) rozpoczynamy zapisy na przedmioty ogólnouczelniane. Rejestracja dla studentów I stopnia rozpoczyna się o godzinie 8:00 natomiast dla studentnów II stopnia o godzinie 9:00. Na przedmioty zapisujemy się w serwisie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia,
2. Gospodarka przestrzenna,
3. Rolnictwo,
4. Bioinżynieria produkcji żywności – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
5. Dietetyka,
6. Zootechnika,
7. Bezpieczeństwo narodowe,
8. Historia,
9. Administracja,
10. Zarządzanie,
11. Chemia,
12. Informatyka,
13. Matematyka.

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia,
2. Rolnictwo,
3. Filologia,
4. Historia,
5. Zarządzanie – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
6. Chemia,
7. Matematyka,
8. Informatyka.

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Zapisy trwają do 4 października 2014 r.

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.