Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 835 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 991 dni temu
Uwaga studenci


Dnia 15.03.2018roku o godz. 8.00 rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów naszej Uczelni.

Rejestracja trwa do dn.10.04.2018 r. (włącznie).
Aby dokonać rejestracji należy wcześniej obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest ona automatycznie generowana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

Termin egzaminu 27.04.2018r. (piątek), godz. 10:00. Rozpoczęcie rejestracji o godz. 09:30.

Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.

UWAGA: liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.

Zapisy prowadzone są poprzez system USOS UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres marta.czarnocka(małpa)uph.edu.pl(Marta Czarnocka).
Uwaga studenci studiów stacjonarnych !

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmiot Agroenergetyka muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- Psychodydaktyka twórczości,
- Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku,
- Zagadnienia sztuki współczesnej,
- Chór akademicki II,
- Etyczne dylematy współczesnej genetyki,
- Synergia w zespołach i organizacjach,
- Technologia innowacji,
- Droga do wiedzy,
- Materiały XXI wieku,
- Przeciwdziałanie korupcji,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.
Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 21 lutego 2018 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela !

W roku akademickim 2017/18 moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów pierwszych lat pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków uprawnionych do zapisów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby chętnych.

UWAGA STUDENCI!

W dniach 12.02-18.02. 2018 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpoczną się one o godzinie 8:00. Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Grupy wtorkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Humanistycznego, grupy środowe dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego i studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej, na które zapisy będą odbywać się w Ośrodku Jeździeckim przy ul Kazimierzowskiej 3 dnia 20.02.2018 r. o godz. 17.00
UWAGA STUDENCI!

Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Zootechnika (sem. 4),
2. Turystyka i rekreacja (sem. 4) – do realizacji dwa przedmioty,
3. Dietetyka (sem. 2),
4. Ratownictwo medyczne (sem. 2, sem 6),
5. Biologia sądowa (sem. 2),
6. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 2) ,
7. Gospodarka przestrzenna (sem. 2) ,
8. Rolnictwo (sem. 2),
9. Filologia polska (sem. 6) – do realizacji dwa przedmioty,
10. Pedagogika (sem. 6) – do realizacji dwa przedmioty,
11. Kryminologia stosowana (sem. 6) – do realizacji dwa przedmioty,
12. Chemia (sem 6.),
13. Matematyka (sem. 4),
14. Informatyka (sem. 3),
15. Administracja (sem. 4),
16. Logistyka (sem.4, sem. 6),
17. Zarządzanie (sem. 2),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (z wyłączeniem kierunków na których przewidziane są do realizacji dwa przedmioty w tym semestrze)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 2),
3. Pedagogika (sem. 4) – do realizacji dwa przedmioty ,
4. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 3),
5. Biologia (sem. 2),
6. Rolnictwo (sem. 3),
7. Dietetyka (sem. 2),
8. Zootechnika (sem. 3),
9. Administracja (sem. 4),
10. Zarządzanie (sem. 2),
11. Logistyka (sem. 2),
12. Chemia (sem. 4),
13. Matematyka (sem. 2, sem. 4),
14. Filologia sp. język rosyjski w biznesie z translatoryką (sem. 2)


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu


Zapisy trwają do 9 lutego 2018 r.


1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.UWAGA STUDENCI!

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane dla studentów studiów stacjonarnych na semestr letni 2017/2018 rozpoczną się 31 stycznia.

MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA


Szanowni Państwo, do 6 stycznia 2018 r. trwają zapisy na Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Moduł rusza od stycznia 2018 r. i jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką, filologia polska, informatyka oraz dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunkach: filologia – sp. język angielski w biznesie z translatoryką, filologia – sp. język rosyjski w biznesie z translatoryką filologia polska, chemia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, biologia, matematyka.

Studenci studiów I stopnia mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).
Studenci studiów II stopnia mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (do szkoły średniej jeśli  uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; albo do szkoły podstawowej i szkoły średniej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia).
Zapraszamy do udziału w module. Szczegółowe informacje na temat wymagań i studiowania na module znajdują się na stronie głównej UPH, w zakładce Studenci, w zakładce Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Tel. kont. w sprawie zapisów na moduł 600 396 814.


UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:
- „Psychologia”,
- „Ekologia społeczna w dobie globalizacji”,
- „Naukowe podstawy zdrowia i urody”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Bezpieczne finanse”,
- „Chór akademicki”,
- „ABC finansów”,
- „E-kultura w XXI wieku”


muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Produkty roślinne dla zdrowia i urody”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”,
- „Chór akademicki II”,
- „Prawne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej”,
- „Historia mediów po ludzku, czyli od jaskini do smartfona”,
- „Pisarki polskie- kobiece ja w sztuce”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.


UWAGA STUDENCI
Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 5),
2. Rolnictwo (sem. 3),
3. Dietetyka (sem. 3),
4. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 5)
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
5. Filologia – sp. język rosyjski w biznesie (sem. 5),
6. Filologia – sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi, sp. język angielski w biznesie z translatoryką (sem. 5) – do realizacji dwa przedmioty
7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 3),
8. Historia (sem. 5),
9. Matematyka (sem. 5),
10. Informatyka (sem. 3),
11. Administracja (sem. 5),
12.Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 3),
2. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
3. Rolnictwo (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Zootechnika (sem. 2),
6. Filologia (sem. 3) - do realizacji dwa przedmioty,
7. Filologia polska (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty,
8. Historia (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),
10. Chemia (sem. 3),
11. Matematyka (sem. 3),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (studenci kierunków: filologia, filologia polska – wybierają dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.