Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 154 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 309 dni temu
Uwaga!!

Trwa druga tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały na te zajęcia powinny się zapisać. Zapisy trwać będą do 13.10.2013.


Uwaga!!

W dniach 01 - 06 października 2013 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali. Tygodniowy grafik zaplanowanych grup zajęciowych znajduje się tutaj.
Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej. Zapisy na te zajęcia będą możliwe na spotkaniu na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 25 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Kazimierzowskiej 3.
Uwaga!!

W związku z obowiązkową rejestracją na przedmioty ogólnouczelniane informujemy, iż dziś (27.09.2013,) o godzinie 21:00 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane i trwać będzie do 4 października. Zostanie ona przeprowadzona przez system UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl . Przypominamy iż do systemu UL logujemy się tymi samymi danymi jak do USOSWeba.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia - 1 przedmiot,
2. Gospodarka przestrzenna - 1 przedmiot,
3. Bioinżynieria produkcji żywności - 2 przedmioty,
4. Rolnictwo - 1 przedmiot,
5. Zootechnika - 1 przedmiot,
6. Dietetyka - 1 przedmiot,
7. Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa - 1 przedmiot,
8. Administracja - 1 przedmiot,
9. Chemia - 1 przedmiot,
10. Informatyka - 1 przedmiot,

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:


1. Zarządzanie - 1 przedmiot,
2. Bezpieczeństwo narodowe - 1 przedmiot,


Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia - 1 przedmiot,
2. Historia - 1 przedmiot,
3. Filologia - 1 przedmiot,
4. Chemia - 1 przedmiot,


Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Politologia - 1 przedmiot,
2. Zarządzanie - 2 przedmioty,
3. Informatyka - 1 przedmiot,
4. Matematyka - 1 przedmiot,
5. Chemia - 1 przedmiot,
6. Rolnictwo (sem 2) - 1 przedmiot,
* Studenci, którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany wybierają inny z listy.

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

KSZTAŁCENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 5.03.2013 roku

Studenci studiów I stopnia (kierunków: filologia – anglistyka, rusycystyka, germanistyka, filologia polska, matematyka) realizują następujące zajęcia:

Pedagogika – wykład, piątek godz. 9.00-11.15, aula ul. Prusa 12
Psychologia – wykład, piątek godz. 11.30-13.45, aula ul. Prusa 12

Studenci studiów II stopnia (kierunków: filologia polska, historia) realizują zajęcia z:

Pedagogika – wykład, piątek godz. 9:00-11:15, aula ul. Prusa 12
Psychologia – wykład, piątek godz. 11:30-13:45, aula ul. Prusa 12
Pedagogika pracy z uczniem na II, III i IV etapie edukacyjnym – wykład, wtorek, 17:00-17:45, ćwiczenia 18:00-18:45, s. 6A, DS nr 4, ul. Żytnia
Psychologia pracy z uczniem na II, III i IV etapie edukacyjnym – wykład, środa 18:30-19:15, ćwiczenia 19:15-20.00, s. 6A, DS nr 4, ul. Żytnia
Emisja głosu – ćwiczenia, czwartek 17:15-18:30, s. 3A, DS nr 4, ul. Żytnia

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane, która trwać będzie do 19.02.2013.
Studenci pierwszego stopnia, którzy zapisali się na: Filozofię, Historię bezpieczeństwa, Historię odkryć naukowych, Środowisko a działalność człowieka oraz studenci drugiego stopnia, którzy zapisali się na: Literaturę polską wobec kultury postmodernistycznej i Psychodydaktykę twórczości z powodu zbyt małej ilości osób zarejestrowanych proszeni są o wypisanie się z tych przedmiotów i zapisanie się na dostępne przedmioty.
 
Uwaga studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych !!!

UWAGA !!!

Mało liczne grupy zostały zlikwidowane (patrz zakładka - rozkłady zajęć ). Osoby z grup zlikwidowanych mogą przepisać się do grup o niepełnej liczebności. Są to następujące grupy: Środa g.14 00-gr.żeńska 15 osób, Czwartek g.11 00-gr.żeńska 17 osób, Piątek g.8 00-gr.żeńska11 osób, Piątek g. 13 00-gr.żeńska 19 osób oraz dwie grupy specjalne: siatkówka męska może przyjąć 15 osób i kosz kobiet 5 osób.
OSOBY NIEMOGĄCE WYBRAĆ DLA SIEBIE GRUPY PROSZONE SĄ NA ZEBRANIE W CZWARTEK 28 LUTEGO O GODZ. 18 00 W SALI 109 STUDIUM WFiS PRZY UL 3 MAJA
W dniach 13 -17 lutego 2013 rozpocznie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego. Rozpocznie się ona o godzinie 9:00. Wszyscy studenci pierwszego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali. Tygodniowy grafik zaplanowanych grup zajęciowych znajduje się tutaj. Tura druga, uzupełniająca, przewidziana jest na dni 19-23 luty 2013 w godzinach takich samych jak tura pierwsza. Aby zajęcia mogły się odbywac, minimalna liczba osób w grupie powinna wynosić 28 osób.

Uwaga!!

Zmianie uległy terminy realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych: "Naukowe podstawy zdrowia i urody" oraz "Środowisko a działalność człowieka". Studenci, którzy zapisali się na te przedmioty proszeni są o zapoznanie się z nowymi terminami.

 
Uwaga!!

W związku z obowiązkową rejestracją na przedmioty ogólnouczelniane informujemy, iż dnia 03.02.2013, o godzinie 9:30 rano zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane. Tym razem nie bedzie ona przeprowadzona przez system USOSWeb a przez system UL, który znajduje się pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl . Logujemy się do niego tymi samymi danymi jak do USOSWeba. Zostaniemy jednak przekierowani do centralnego systemu autoryzacji, który po poprawnym wprowadzeniu danych uwierzytelniajacych przekieruje do systemu UL.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Gospodarka przestrzenna,
2. Rolnictwo,
3. Dietetyka,
4. Bezpieczeństwo narodowe,
5. Filologia,
6. Stosunki międzynarodowe,
7. Zarządzanie,
8. Chemia,
9. Informatyka,
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.


Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia następujących kierunków studiów:

1. Biologia,
2. Rolnictwo,
3. Filologia polska,
4. Politologia,
5. Informatyka,
6. Zootechnika,
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego.


** Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe mają obowiązek wybrać dwa przedmioty spośród listy dla studiów drugiego stopnia.

* Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.

* Studenci, którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany wybierają inny z listy.